สินค้า(Sugar)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์(White refined sugar)

Specification
Type: White refined sugar
Colour : Icumsa max 45
Polarization: Min 99.80 degrees
Moisture: Max 0.04 Percent
Pack: 50kgs, 25kgs PP bag
Origin: Thailand

น้ำตาลทรายขาว (White sugar)

Specification
Type: White sugar
Colour: Icumsa max 100
Polarization: Min 99.80 degrees
Moisture: Max 0.04 Percent
Pack: 50kgs, 25kgs PP bag
Origin: Thailand

น้ำตาลทรายแดงธรรมชาติ (VHP Raw Sugar)

Specification
Type: VHP Raw sugar(Brown sugar)
Colour: Icumsa max 1500
Polarization: Min 99.0 degrees
Moisture: Max 0.15 Percent
Pack: 50kgs PP bag
Origin: Thailand

Scroll to Top